PROGRAM IX FESTIVALA RADA
SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH
maj 2017 Hadžići

Domaćin takmičenja:
Srednjoškolski centar Hadžići
Domaćini takmičenja planira obezbjediti prenoćišta za učenike iz udaljenijih gradova (Livno, Bihać, Bosanska Krupa, Cazin).

 

 

RASPORED FESTIVALA RADA

PETAK: 05.05.2017.
- do 19:00 Dolazak učesnika za koje je planirano prenoćište
- 21:00 Zabava za učenike

SUBOTA 06.05.2017.
- 10:00 Dolazak učesnika
- do 11:00 Postavljanje izložbe (sportska dvorana)
- 11:00 Svečano otvaranje IX festivala rada
- 12:00 Sastanak takmičarskih komisija
- 12:30 Početak svih takmičenja
- 13:00 do 14:30 Okrugli sto na temu: Praktična nastava u srednjim tehničkim i stručnim školama
- Na putu ka jakom partnerstvu s preduzećima –
- 14:30 Prikazivanje nagrađenih filmova i izložba nagrađenih fotografija
- 14:30 do 16:30 Ocjenjivanje učeničkih radova
- 17:00 Proglašenje pobjednika i svečano zatvaranje festivala
- 18:00 Odlazak i ispraćaj učesnika