U zgradi Općine Hadžići jučer je održan sastanak Organizacionog odbora IX festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola na kojem su izneseni ciljevi festivala te izvještaj o toku priprema za festival. Prisutnima se obratio i predsjednik Organizacionog odbora Općinski načelnik Hamdo Ejubović.
– S obzirom da pored Općine Hadžići festival podržavaju i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH i Ministarstvo prosvjete i kulture RS znak je da smo na pravom putu, da radimo prave stvari za dobrobit cijele društvene zajednice. Učestvovanjem na Festivalu rada imamo priliku da vidimo koliko su napredovali drugi, gdje smo mi i šta je nama činiti na poboljšanju vlastitih uslova rada koristeći iskustva drugih škola, kazao je između ostalog Ejubović.

Festival će se održati u Hadžićima 06.05.2017. godine. Ovo je deveti put nakon Brčkog ,Gračanice, Tešnja, Doboja, Goražda, Livna, Gradačca i Živinica da se takmiče i druže učesnici i nastavnici iz cijele BiH.

 

SPISAK ČLANOVA ORGANIZACIONOG ODBORA
IX FESTIVALA RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BiH
-Hadžići 2017-


1. EJUBOVIĆ HAMDO, načelnik Općine Hadžići – predsjednik
2. BRKIĆ HASAN, predsjednik Udruženja nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola FBiH - potpredsjednik
3. EJUBOVIĆ SELVER, direktor JU Srednjoškolski centar Hadžići - potpredsjednik
4. ALIHODŽIĆ FAHRUDIN, direktor Elektrotehničke škole Sarajevo – potpredsjednik
5. ČOMOR ELDAR - član
6. KALEM SUADA, Općina Hadžići – član
7. PROHA ELDAR, Općina Hadžići - član
8. DŽEKO ŠEFKIJA, Općina Hadžići - član
9. DERVIŠEVIĆ EMIR, Prilika Plus – član
10. KRUPIĆ SABINA, Prilika Plus - član
11. BASARIĆ HALKO, Prilika Plus - član
12. MERĐANOVIĆ SENAIDA, pom. direktora JU Srednjoškolski centar Hadžići - član
13. KORO LEJLA, sekretar JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
14. PAŠKOVAN MIRELA, pedagog JU Srednjoškolski centar Hadžići - član
15. GEGIĆ MISIM, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
16. NIZIĆ AZRA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
17. BAJRIĆ JAZID, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
18. BAJRIĆ HALID, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
19. MASLEŠA SUAD, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
20. BAŠIĆ ADMIR, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
21. MUJAČIĆ VERNESA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
22. FEJZIĆ KEMAL, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
23. DUPOVAC EDIB, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
24. HODŽIĆ HANKA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
25. FEJZIĆ ELVEDIN, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
26. BANDIĆ JASMIN, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
27. ŠEHIĆ JASNA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
28. SLIPAC HALIL, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
29. MATIĆ STANISLAVA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
30. LUČIĆ STJEPAN, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
31. TESKEREDŽIĆ SENADA, JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
32. TUFO ALMIN, Školski odbor JU Srednjoškolski centar Hadžići - član
33. ĐOZO AZIZ, Školski odbor JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
34. FAZLIĆ SAMIR, Školski odbor JU Srednjoškolski centar Hadžići – član
35. ČOVIĆ MUHAMED, direktor Osnovne škola ''6.mart'' Hadžići – član
36. ALISPAHIĆ DŽENANA, direktorica Osnovne škole ''Hadžići'' – član
37. KAZAZOVIĆ EDIN, direktor Osnovne škole 9.maj Pazarić – član
38. SUBAŠIĆ NERMIN, direktor Osnovne škole ''Hilmi ef. Šarić''Tarčin - član
39. REKIĆ MEHO, TRZ Hadžići – član
40. DAUTOVIĆ DINO, TRZ Hadžići – član
41. ČOVIĆ MIDHAT, SEUL Hadžići – član
42. KALETA NUSRET, JKP KOMUNALAC Hadžići – član
43. ZULOVIĆ EMIR , Pekara AS Hadžići – član
44. MALAGIĆ NERMINA, SEOS Pazarić - član
45. TUFO SALIH, POLICIJSKA STANICA Hadžići – član
46. RAMIĆ FIKRET, DOM ZDRAVLJA Hadžići – član
47. ĐELILOVIĆ MIRSAD, 4. Policijska uprava Ilidža - član
48. ŠABIĆ EDIN, Auto škola ''SHABIC''– član
49. RIZVO DŽENAN, Veterinarska stanica Hadžići – član
50. MUŠOVIĆ AIDA, AKOVA IMPEX d.o.o. Sarajevo - član
51. MUTEVELIĆ MUŠAN, AKOVA IMPEX d.o.o. Sarajevo - član
52. MUTAPČIĆ EDIN, VOLVO d.o.o. Sarajevo - član
53. KOLEŠKA DEJAN, SCANIA BH d.o.o. Sarajevo - član
54. GLAMOČ NIHADA, Sarajevogas Sarajevo - član
55. LJUBUŠKIĆ ŽENJA, KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. - član
56. HADŽIOMEROVIĆ NEDIM, Mikos d.d. Sarajevo - član
57. TOHOLJ ELVIR, TOFFI - član
58. MERDŽANOVIĆ SENADA, COCA COLA Hadžići – član
59. PADOVIĆ JASNA, COCA COLA Hadžići – član
60. ČIMPO ELVIR, JUB d.o.o. Sarajevo – član
61. AGOVIĆ SADUDIN, SECURITAS - član
62. BOZALIJA IZET, Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo – član
63. PRELJEVIĆ SENAD, Saplast d.o.o. Sarajevo – član
64. DUPOVAC MUHAMED, Kovinoplastika d.o.o. Sarajevo
65. BRODOVIĆ SAMIR, Argeta d.o.o. Sarajevo – član
66. ADEMOVIĆ NERMIN, Adana Co d.o.o. Sarajevo – član
67. ALISPAHIĆ SEJO, Restoran Zujevina – član
68. MUJAN ALMIR, servis ''Mujan – član
69. IMAMOVIĆ HARUN, Tugra d.o.o. Sarajevo – član
70. DEMIROVIĆ NERMIN, KJKP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo – član
71. PROHA ADNAN, KJKP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo – član
72. KOVAČEVIĆ DENIS, SLOGA d.o.o. Hadžići – član
73. DUNOVIĆ MILAN, potpredsjednik FBiH – član
74. ČEKRLIJA ELVIR, szr KELIX Hadžići - član
75. SALČIN ABID, TR CASPER Hadžići – član
76. BOŠNJAK-MATIĆ MIRO, FRIZERLAND d.o.o. Sarajevo - član
77. LAGARIJA SAMIR, BOSNET GROUP Hadžići - član
78. ALAĐUZ MAHIR, LIBE d.o.o Sarajevo – član
79. BEČAREVIĆ ANES, BERSIA doo Sarajevo – član
80. FEJZIĆ ZIJAD, O.D. ELGRA Pazarić - član
81. SELMANAGIĆ KEMAL, R&S doo Sarajevo – član
82. TREBINJAC MENSUR, R&S doo Sarajevo – član
83. MAREVAC DINA, DIJAL-M doo Sarajevo - član
84. FEJZIĆ DŽEVAD, KSIRC Hadžići – član
85. REŠIDOVIĆ AMIR, KSIRC Hadžići – član
86. ŠEHIĆ ALMIR, ''Klejton'' d.o.o. Hadžići – član
87. RONDIĆ SAMIR, KONDISA- Konditorska industrija Sarajevo – član
88. VRAŽALICA RAMIZ, ''INTERCLIMA'' d.o.o. Sarajevo – član
89. DUPOVAC AMELA, ''INEA'' d.o.o. Hadžići – član
90. HODŽIĆ SABAHUDIN, ''SABIX'' Hadžići – član
91. HODŽIĆ AZRA, ''SABIX'' Hadžići - član
92. ČIČKO EDIN – član
93. VUNIĆ ALMA, Frizerski salon ''ART'' Hadžići – član
94. FAKIĆ FIKRET, ''FS'' Zovik – član
95. FAKIĆ ERMINA, ''AEMS'' Zovik – član
96. OMEROVIĆ HUSEIN, ''Bucomerc'' – član
97. ŠETA-SPAHIĆ EMINA, Cvjećara ''EMA'' – član
98. RAMIĆ ALEN, KJKP ''PARK'' Sarajevo - član
99. ČOVIĆ ADIS - član
100. ASLANI DŽEMAL - član
101. DERVIŠEVIĆ ALMIR – član
102. GRABOVICA NAIDA, ''Sika'' BH d.o.o. Sarajevo – član
103. ŠEHIĆ HUSO, Mirind Export-Import d.o.o. Pazarić – član
104. DUHARKIĆ MERSAD – član
105. DUPOVAC ZIJO – član
106. REŠIDOVIĆ JASMIN – član
107. BEŠLIJA SAMIRA, ''Build'' d.o.o. Hadžići – član
108. MERDŽANOVIĆ VESNA – član
109. ŠEHIĆ ADELA – član
110. HRNJIĆ AMIR, ''City bar'' Hadžići - član
111. MARUKIĆ NEDŽAD, str. ''Eminem'' Hadžići – član
112. MERDŽANOVIĆ DENIS – član
113. MASLO ADNAN – član
114. BEĆA AMIR, Caffe bar ''Tref'' – član
115. HODŽIĆ NAZIF – član
116. ALAĐUZ JASMIN, Caffe bar ''Art'' – član
117. ČOVIĆ DŽEVAD, Caffe bar ''Pauk'' – član
118. NIZIĆ ADMIR, Caffe bar ''Tekila'' – član
119. ISMO HEBIBOVIĆ, ''Zrak'' d.d. Sarajevo – član

Interaktivna mapa učesnika IX Festivala rada Hadžići 2017

Go to top