- Rezultati žiriranja fotografija Festivala rada 2017(.pdf)