Na telefonskoj sjednjci Upravnog odbora Udruženja nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola Federacije Bosne i Hercegovine donesena je odluka da se održavanje XII Festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine,koji je bio planiran za 17. i 18. april 2020.godine, pomjeri za kraj septembra i početak oktobra 2020.godine zbog pendemije koronavirusa.

 

Na osnovu mjera kantonalnih,entitetskih i državnih institucija o zabrani održavanja javnih skupova zbog pendemije koronavirusa koji se širi cijelim svijetom nažalost i Bosnom i Hercegovinom i preporuka o sprečavanju širenja opasog virusa na građane u Bosni i Hercegovini bili smo obavezni donijeti ovu odluku.

Dosadašnje pripreme oko održavanja XII Festvala rada se obustavljaju do početka školake 2020./2021.školske godine.

Interaktivna mapa učesnika IX Festivala rada Hadžići 2017

Go to top